• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • 
          ภายในปี 2565 โรงเรียนวัดประชานาถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
  ศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความ
  เป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
  ภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-03 14:06:15 น.

โรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-332989 อีเมล์: watprachanart@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวัลลภ ขวัญมา โทรศัพท์: 0982912324 อีเมล์: wanlop1one@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]