• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนวัดน้อย  ตั้งขึ้นเมื่อ   พ.ศ. 2464   โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญสุข  ได้จ้างนายเส็ง  วงษ์สวรรค์ เป็นครูสอน  มีพระภิกษุเสงี่ยมเป็นผู้ช่วยเหลือ 
                     พ.ศ.2475  ได้ตั้งโรงเรียนประชาบาลตาม  พ.ร.บ.  ประถมศึกษา 2464 มีนายม้วน  วุฒิภาพ  เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก  พระอธิการผาด  สุขแสงสี   รักษาการเจเอาวาสวัดน้อยเจริญสุขได้สร้างโรงเรียนกึ่งถาวรหลังคามุงจากบรรจุนักเรียนได้  80  คน
                     พ.ศ. 2502 นายไสว   ภาคภูมิ   ครูใหญ่ได้วางโครงการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.02  พิเศษ ขนาด 9 X  38 เมตร  2 ชั้น  8  ห้องเรียน  ต่อมาได้งบประมาณจากทางราชการ 120,000 บาท สร้างต่อเติมจนแล้วเสร็จ รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 254,900 บาท                                               
                     พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 25,000 บาท
                     พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท  และได้บ้านพักครูอีก 1 หลังเป็นเงิน 25,000 บาท
                     พ.ศ. 2519  ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน
                     พ.ศ.25420  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1 หลัง เป็นเงิน  45,000 บาท
                     พ.ศ. 2523  ได้รับบริจาคเงินสร้างบ่อบาดาลและอุปกรณ์ เป็นเงิน 79,567บาท  และสร้างส้วมแบบ 410  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 36,000 บาท            
                    พ.ศ. 2527   ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1 หลัง เป็นเงิน  10,000 บาท   พ.ศ. 2536 นางสาวสมคิด   นางสาวปิยรัตน์   สัมพันธวงศ์   สร้างซุ้มพระพุทธรูปหน้า โรงเรียนเป็นเงิน  22,664  บาท พร้อมด้วยพระพุทธรูป  1  องค์     
                    พ.ศ. 2541   นายอุบล   นิ่มนวน  ได้ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ   27  ตุลาคม   2541 
  และในวันที่ 1 ตุลาคม 2544  ได้ทำกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    

                    พ.ศ.  2554  นางนวลรัตน์   กุลจิตติรัตน์   ได้ย้ายมาดำรงต์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 13:07:06 น.

โรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0850207168 อีเมล์: watnoisc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง โทรศัพท์: 0641128666 อีเมล์: preawasiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]