• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนวัดน้อยเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 13:07:06 น.

โรงเรียนวัดน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0850207168 อีเมล์: watnoisc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง โทรศัพท์: 0641128666 อีเมล์: preawasiri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]