โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                          1.  นายสุระ    ชัชวงษ์                   ประธานกรรมการ

                2.  พระครูผาสุกกิจจาภรณ์                       กรรมการ

                3.  นางมานัส         ปุยะพันธ์                   กรรมการ

                4.  นายศุภวิชญ์      ทิพยานนท์                 กรรมการ

                5.  นายวิเชียร        ขุนอินทร์ธานี              กรรมการ

                6.  นายสุวัฒน์         เทียนชัย                 กรรมการ

                7.  นายธนัชพงศ์     เพชรดี                    กรรมการ

                8.  นายศักดิ์ชัย  บูรณะเสน                     กรรมการ

                9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาสุการาม     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ โทรศัพท์: 0904428863 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]