โรงเรียนวัดผาสุการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  1.  เด็กหญิงกัญญพรรณ  เกิดนุสนธิ์       ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายนาย                                   รองประธาน

  3.  เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไทรชมภู                กรรมการ

  4.  เด็กชายภูนเรศ    พรหมสมบัติ          กรรมการ

  5.  เด็กหญิงอรอิน    เดชะ                     กรรมการ

  6.  เด็กชายยศพล    พันธุ์บุญมี              กรรมการ

  7.  เด็กหญิงพัชฌา    วรรณวงศ์             กรรมการ

  8.  เด็กหญิงปิยะธิดา   สามภูศรี             กรรมการ

  9.  เด็กหญิงเนตรนภา   อาดภักดี           กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดผาสุการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-391050 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงลักษณ์ สรรสร้างเจริญ โทรศัพท์: 0904428863 อีเมล์: watpa.sch@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]