โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายอาคม อินทโชติ              คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นายวีระ  พูลสวัสดิ์                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม          เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พระนพเกล้า  สนฺตจิตโต          กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  4. นางสาวสุนทรียา  ชื่นจำรัส     กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  5. นายมานพ  ขาวขำ                  กรรมการผุู้แทนครู
  6. นายณรงค์  ปลื้มลมัย              กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. นายสมชาย  อินทโชติ           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. นางสาวยศณนันธร ศรีเล็กดี    กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
  9. นางเครือวัลย์  ภิรมย์เบี้ยว       กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]