โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.วัชระ   แว่นแก้ว                                    ประธานนักเรียน                                         8. ด.ญ.ศศิกานต์    ภูศรีนาค                             กรรมการ

  2. ด.ญ.สุทธาสินี   นรนิ่ม                                  รองประธาน                                               9. ด.ญ.วรินทร์ภรณ์    เทียนทับทิม                  กรรมการ

  3. ด.ช.ปัญญวัตร      คุ้มคลองโยง                    รองประธาน                                             10. ด.ญ.พิมพ์สุภา   แสดงคุณ                            กรรมการ

  4. ด.ช.ชัย   วาสนา                                           กรรมการ                                                  11. ด.ญ.พรณิชา   บุญฤทธิ์                              กรรมการ

  5. ด.ช.พุฒิพงศ์   เลพิชานนท์                            กรรมการ                                                  12. ด.ญ.ณัฏฐณิชา    ไชยฤทธิ์                         กรรมการ

  6. ด.ช.พายุพัทธ์   ศรีแสงทรัพย์                        กรรมการ                                                   13. ด.ญ.สุชานาฏ   แสดงคุณ                         กรรมการ/เลขานุการ

  7. ด.ญ.หญิงถาวร   หงศ์ทองมอญ                   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]