โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •      ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษาวัฒธรรมไทย ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิใจ โดยมุ่งเน้นระบบประกันคุณภาพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]