โรงเรียนวัดนิลเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงแอณนา  สุวรรณ์

  เด็กชายกิตติภณ  อุบลราช

  เด็กหญิงวันวิสา  ดาวสร

  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทุมสิน

  เด็กหญิงศรสวรรค์  สรรพช่าง

  เด็กหญิงอมรรัตน์  จีวรรณ

  เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพิสาร

  เด็กหญิงนฤมล  ขันทอง

  เด็กชายฌาณวัตน์  ปิ่นศรี

  เด็กชายทิวา  อยู่เย็น

  เด็กชายณัฐวุติ  พิบุลย์พันธ์

  เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิ้มพยัคฆ์

  เด็กหญิงจุฑามณี  สถาพรรุ่งเรื่อง

  เด็กชายรัตภูมิ  พลับพลาศรี

  เด็กชายพชรพล  ประทุมแสง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนวัดนิลเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-991528 อีเมล์: nlpch93@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัคสรกัญญ์ พันธ์ตาวงศ์ โทรศัพท์: 0858015128 อีเมล์: sadness3223@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]