โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนคลองบางกระทึก (ประสานประชานุกูล) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2484 เดิมอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในที่ดินของ นายคลี่ ทัศนิมา และนายใบ แย้มทวี  ต่อมา พ.ศ. 2520 ได้ย้างมาอยู่ ในบริเวณที่อยู่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 72/8 หมู่ 2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นที่ดินของนายบุญธรรม นางแจ้ง  สุจริต ตามรายชื่อผู้รับมรดกตกทองคือ นางจันฑกานต์ คุ้มเกษ นางสาวนิยม สุจริต นางบังอร ศิลาสุวรรณ ซึ่งได้จดทะเบียนมอบให้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  คิดเป็นมูลค่า 8,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 นางเจริญ  เพ็งนรพัฒน์ และนางกรทอง ลำไย ได้มอบที่ดินส่วนที่มีอาณาเขตติดกันให้อีก จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา  ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 5 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ โทรศัพท์: 0834976649 อีเมล์: mancitoorio@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]