โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองบางกระทึก

  1.  นายสุวิน  วุฒิสังคะ                   ประธานกรรมการ

  2.  นางกฤตยา  รตนวัณณ์            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางวนิดา  ศรีสุข                      กรรมการผู้แทนครู

  4.  นางศรีประภา  หรั่งบุญลือ        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายศิริ  เพ็งจันทร์                    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายสมยศ  เพ็งจันทร์               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระครูธรรมะรครรชิต  คุณวโร     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ ธมมครุโก   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  9.  นายราชัน  มีป้อม                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.  นายสุเทพ  สิงหรา                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.  นายลุงกบพุงกาง  สีผึ้ง                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.  นางบุญธิดา  เพ็งนรพัฒน์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.  นางวัฒนา  ตรีเพชร                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.  นางสาวกัญญ์ธนัชญ์  ศณีเกตุนิ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ โทรศัพท์: 0834976649 อีเมล์: mancitoorio@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]