โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนคลองบางกระทึก

               นักเรียนโรงเรียนคลองบางกระทึกเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ                              ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงความเป็นไทย พร้อมใจสู่อาเซียน

   

  ปรัชญา โรงเรียนคลองบางกระทึก

  "ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได้"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 024827129 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์ โทรศัพท์: 0834976649 อีเมล์: mancitoorio@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]