โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

                 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด    ตั้งอยู่หมู่ที่  2   ตำบลหอมเกร็ด   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรีฝั่งตะวันออก   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  มีนาคม   2481   ด้วยตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคาจากไม่มีฝาโดย ผู้ใหญ่ฮะ   ยอดบางเตย เป็นผู้บริจาคที่ดินให้และทุนทรัพย์ของประชาชน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหอมเกร็ด 2 นครยอดวิทยาคาร”
                 พ.ศ. 2495  เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด(นครยอดวิทยาคาร)”
                 พ.ศ. 2517  นายเฉลิม  อินนาดอน  ได้ยกที่ดินจำนวน   4 ไร่  3 งาน  3 ตารางวา   (ห่างจากถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี 300 เมตร) ให้เป็นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ คือที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และ พ.ศ. 2518 ยกที่ 1 งาน ให้เป็นทางเข้าโรงเรียน
                 พ.ศ. 2520  วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 017    โดยมี  ร.ต.สมาน    ธีรนิติ    นายอำเภอสามพราน เป็นประธานพิธี และย้ายโรงเรียนจากเดิมมาแห่งใหม่
                 พ.ศ. 2521  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และต่อเติมพร้อมสร้างโรงอาหาร 1 หลัง และอาคารห้องสมุด 1 หลัง สหกรณ์ 1 หลัง
                 พ.ศ. 2527  นายเฉลิม  อินนาดอน  พร้อมคณะ   เช่น  นายบุญชัย    ศิริมาลัยสุวรรณ     นายมงคล  พรมิ่งมาศ    ตลอดจนประชาชนร่วมกันซื้อที่ดิน  3 ไร่  2 งาน  48 ตารางวา   มอบให้แก่โรงเรียนอีก
                 ฉะนั้น รวมโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น  8 ไร่  2 งาน  51 ตารางวา
                 พ.ศ. 2530  นายเฉลิม     อินนาดอน       ได้รวบรวมทุนทรัพย์จากประชาชนร่วมกันสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หลัง  เป็นเงินทั้งสิ้น  600,000  บาท   เพื่อให้ประชาชน  นักเรียน  ในชุมชน ได้มาเคารพบูชา    นอกจากนี้ทางโรงเรียนใช้วิหารเป็นสถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาจริยธรรม

             พ.ศ. 2530  ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการศึกษา ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด(นครยอดวิทยาคาร)  มาเป็น  “โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด(เฉลิมราษฎร์นครยอดบำรุง)”
                 พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อซ่อมแซมและทาสีอาคาร  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ติดต่อขอบริจาคทรัพย์  แรงงานและวัสดุ จากชุมชนเพิ่มเติมซึ่งคุณเฉลิม  อินนาดอน  ได้บริจาคเงินซ่อมแซมและทาสีอาคารประกอบทุกหลัง บ้านพักครู เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

               วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559     นายเจน    เกิดโพชา    ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด  ถึงปัจจุบัน

                 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด     ได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา   81  ปี    มีผู้บริหาร โรงเรียนมาแล้ว รวมทั้งหมดถึงปัจจุบัน 11 คน  ปัจจุบันจัดการศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 22:46:30 น.

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0625491635 อีเมล์: banhomked@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสหพล สี่สมประสงค์ โทรศัพท์: 034393084 อีเมล์: banhomket@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]