โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายประสิทธิ์   คิมประเสริฐ      ประธานกรรมการ

  2.นายชูชาติ        ปู่กล่ำ               กรรมการ

  3.นายสุชาติ         รุ่มนุ่ม               กรรมการ

  4.นายยุพิน          รุ่มนุ่ม                กรรมการ

  5.นางขนิษฐา      นิ่มประเสริฐ      กรรมการ

  6.นายมงคล        นิยมญาติ           กรรมการ

  7.นางาวกนกวรรณ    ทองคำ          กรรมการ

  8.นายเจน    เกิดโพชา           กรรมการและเลขานุการ    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 22:46:30 น.

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0625491635 อีเมล์: banhomked@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสหพล สี่สมประสงค์ โทรศัพท์: 034393084 อีเมล์: banhomket@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]