โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงสุพรรณี      มีทวี                  ประธาน

  2.เด็กหญิงวริษฐา      นิ่มประเสริฐ       กรรมการ

  3.เด็กหญิงนิตยา        สุขราช               กรรมการ

  4.เด็กหญิงธันยพร       อินทร์ชม           กรรมการ

  5.เด็กชายศักดิ์สยาม   พืชเพียร            กรรมการ

  6.เด็กชายอาทิตย์       แซ่กัง                กรรมการ

  7.เด็กชายสมชาย       ลุงเข่ง                กรรมการ

  8.เด็กหญิงดารณี       อินทร์ชม            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 22:46:30 น.

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0625491635 อีเมล์: banhomked@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสหพล สี่สมประสงค์ โทรศัพท์: 034393084 อีเมล์: banhomket@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]