โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

       นักเรียนโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษารักในความ เป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

  • ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
  • ส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • พัฒนาครูตามมาตรฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  • ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 22:46:30 น.

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0625491635 อีเมล์: banhomked@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสหพล สี่สมประสงค์ โทรศัพท์: 034393084 อีเมล์: banhomket@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]