โรงเรียนบ้านบางม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน                             เด็กชายอภิรักษ์   จิ๋วบำรุง               

  รองประธานนักเรียนชาย               เด็กชายปรัชญาวุธ   เผ่าทองไทย      

  รองประธานนักเรียนหญิง              เด็กหญิงกมลชนก   พุ่มเจริญ

  ฝ่ายเลขานุการ                              เด็กหญิงณัฐหทัย   อุฒมนตรี

  ฝ่ายวิชาการ                                  เด็กชายคำลู   แสนดี

  ฝ่ายกิจกกรม                                 เด็กหญิงศิริลักษณ์   จั่นบางยาง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์                        เด็กหญิงธัญจิรา   วรรณโพธิ์พร

  ฝ่ายปกครอง                                 เด็กชายสุคำ   ทองเงิน

  ฝ่ายสิ่งแวดล้อม                             เด็กชายธรวรรธน์   คะสา

  ฝ่ายปฎิคม                                     เด็กชายเพทาย   วิตมุต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านบางม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324400 อีเมล์: banbangmuang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทิพา เพ่งดี โทรศัพท์: 0824968076 อีเมล์: chantipa-som@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]