โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื้อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ๑. นายพรภิรมย์  อ่อนสัมพันธุ์                          ประธานกรรมการ

      ๒. พระธรรมนูญ  ธมมโช                                  กรรมการผู้แทนสงฆ์

      ๓. นายประเสริฐ  อิ่มเอิบรัตน์                            กรรมการผู้องค์กรชุมชน

      ๔. นายอำนาจ  อัศวรักษ์สกุล                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

      ๕. นางยุพาพร  ขำดำรงเกียรติ                         กรรมการผู้แทนครู

      ๖. นายสมชาย  มีคลองโยง                              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      ๗. นายสังเวียง  เที่ยงสมพงษ์                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

      ๘. นางสาวกัญญพัชร  ดอกเตย                        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

      ๙. นายงอศิภรณ์  อินทรมณี                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]