โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

  ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านคลองโยงเป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน  

  โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูน่ารัก  นักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสานชุมชนร่วมใจพัฒนา                     

  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียงสู่ความยั่งยืน

  ปรัชญาโรงเรียน           ศึกษาดี  มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]