โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดอ่างทองทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

   

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายพิษณุ    สำรวยรื่น

  ประธานกรรมการ

  กำนันตำบลบางยาง

  นายอาคม   ระหงษ์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กร

  พระมหาประเสริฐพร  โชติวโร

  กรรมการ

  เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง

  นายมงคล    สุนทรชัชเวช

  กรรมการ

  ผู้แทนชุมชน

  นายสุชาติ   สุนทรชัชเวช

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางสุชาดา   แช่มสาคร

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสมชาย  เปรมประเสริฐ

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  นางปัทมา   ประยูรอนุเทพ

  กรรมการ

  ผู้แทนครู ร.ร.วัดอ่างทอง

  นายพิษณุ  สุขนิติ

  กรรมการ/เลขานุการ

    ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:29:09 น.

โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์พิชชา ธีรนพกาญจน์ โทรศัพท์: 0814577792 อีเมล์: pimpitcha-thi@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]