• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.

  นายคนึง กายสอน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.

  ร.ต.อ.สนธยา มหากลั่น

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3.

  นางศศิธร ใจประดิษฐ

  ผู้แทนผู้ปกครอง            

  กรรมการ

  4.

  นางทัศนีย์ จำปาแก้ว        

  ผู้แทนครู                      

  กรรมการ

  5.

  นางปนัดดา สุขเกษม        

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  6.

  นายยืนยง ยอดหอม          

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  กรรมการ

  7.

  นางปัทมา จงดี                 

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  8.

  พระชัยรัตน์ สิริรตโน          

  ผู้แทนองค์กรศาสนา                         

  กรรมการ

  9.

  นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์     

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง 

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 09:17:57 น.

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]