• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

        มุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาดี มีคุณธรรมเลิศล้ำ สามัคคี สืบสานประเพณี มีเอกลักษณ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญาโรงเรียน

                  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 09:17:57 น.

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]