• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายเอกชัย  เตียเจริญ         ประธานกรรมการ

  2. พระจักรภพ  ธมมธโร            กรรมการ

  3. นายอภัย  ใคร่ครวญ            กรรมการ

  4. นายสุพจน์  สังข์ผาด            กรรมการ

  5. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์เจริญ      กรรมการ

  6. นายเสน่ห์  บุญโพธิ์              กรรมการ

  7. นายอภิชัย  แกล้งกลั่น         กรรมการ

  8. นางสาวบรรจง  กายนาคา   กรรมการ

  9. นายบำรุง  ม่วงไหมทอง      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 11:03:43 น.

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@petbuir.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]