โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ประวัติโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

 

ประวัติโดยย่อ

            โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ได้รับการเปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546  จากโรงเรียนเขาย้อยพิทยาคม เป็น โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2518 เป็นโรงเรียนสาขา ของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีประกาศแยกโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ออกเป็น 2โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2523ให้โรงเรียนสาขา ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเขาย้อยพิทยาคม  และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2546  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือข่ายกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-02 16:21:48 น.

นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางสาคร แก้วอร่าม
นางสกุลตรา พิทักษานุรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิติมา เพ่งพิมพ์ โทรศัพท์: 032562305 อีเมล์: yothinphet@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]