โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1.  นายวรรธน  เติมวรรธนภัทร์

  ประธานกรรมการ

  2.  นางประภา  พรรณรายน์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายระยอง  ปิยะโชคณากุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.  นายสมภพ  พงศ์สำราญ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5.  นายมนู  อารมณ์ดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6.  นายพีระชัย  มหาทำนุโชค

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.  นางสาวอัญชลี  พิมลชีวิน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8.  นางสาวรุ่งระวี  สรรค์หาสุข

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  9.  นางปราณี  พลอยทับทิม

  ผู้แทนครู

  10.  นางตังกวย ธรรมมงคลชัย

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  11.  นายชำนาญ  แสงจันทร์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  12.  นายเชาวลิต  สิทธิโชคณานนท์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  13.  พระครูพัชรคุณาทร

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  14.  นายวิโรจน์  และอรุณ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  15.  นายธีรศักดิ์  พิงภักดิ์

  ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 15:07:46 น.

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032481141 อีเมล์: info@blw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ระเบียบ ขำคม โทรศัพท์: 0894124655 อีเมล์: krudha@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]