โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                                            1.นายวิทาน  ยังมีมาก                                ประธานกรรมการสถานศึกษา

                                                                            2.นายอเนก   ทองนาค                               กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์

                                                                            3.นางประชุม   ทองสุข                               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                                                                            4.นายคำพจน์   ธิจักร                                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                                                                            5.นายสน   หุ่นงาม                                      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                            6.นางปรางอ่อน   จ้อยบำรุง                        กรรมการผ็แทนผู้ปกครอง

                                                                            7.นายโสรส   สมมิตร                                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                                                                            8.นางสังเวียน   แสงนิล                               กรรมการผู้แทนครู

                                                                            9.นายพนม   เสียงใหญ่                               กรรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:36:36 น.

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: dema_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสนิท มิตพันธ์ โทรศัพท์: 087-0800668 อีเมล์: sopon_2497@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]