โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

                                                                                    1.ด.ช.ก้องภพ   วงศ์เณร                     ประธานกรรมการนักเรียน

                                                                                    2. ดญ.กัญญ์วรา   เขียวเพชร              รองประธานกรรมการนักเรียน

                                                                                    3.ด.ช.ไชยวัฒน์   ทับพึ่ง                                กรรมการ

                                                                                    4.ด.ญ.กฤตญา   คงทอง                                กรรมการ

                                                                                    5.ด.ญ.ฐิติภัคร   เตยคำ                                  กรรมการ

                                                                                    6.ด.ช.กฤศตฤณ   สุขคมขำ                           กรรมการ

                                                                                    7.ด.ช.พฤกษพงษ์   ทองแผ่น                          กรรมการ

                                                                                    8.ด.ช.ณัฐพล   โกจิ๋ว                                       กรรมการ

                                                                                    9.ด.ญ.กัญญาณัฐ   โสนะชัย                กรรมการและเลขานุการ                                  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:36:36 น.

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: dema_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสนิท มิตพันธ์ โทรศัพท์: 087-0800668 อีเมล์: sopon_2497@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]