โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์

                 มุ่งความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย  เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  ดำรงชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:36:36 น.

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: dema_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสนิท มิตพันธ์ โทรศัพท์: 087-0800668 อีเมล์: sopon_2497@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]