• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)

  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง) ก่อ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2478 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดวังก์พง(วัดเดิมตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของทางรถไฟ)เป็นสถานที่เรียน     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายวัง สายน้ำเขียว เป็นครูใหญ่ พระอาจารย์หัน เจ้าอาวาสวัดวังก์พง เป็นผู้อุปการะโรงเรียน               มีนักเรียนจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มาเข้าเรียนประมาณ 60 คน
  จนถึง พ.ศ. 2500 นายผ่อน ชูแก้ว ครูใหญ่ในขณะนั้นได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการสร้างโรงเรียน จึงได้จัดของบประมาณและหาเงินสมทบเพื่อดำเนินการสร้างโรงเรียน ได้รับเงินจาก  นายทองสืบ ศุภมาร์ค และนายต้น ประจวบเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นเงิน 20,000.บาท                         เงินงบประมาณ 11,000.- บาท เงินราษฎรสมทบ 4,810.- บาท รวมเป็นเงิน 35,810.- บาท
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังก์พง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:11:31 น.

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0914245353 อีเมล์: banwangpong158@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังเวียน รักษาดี โทรศัพท์: 080-6695981 อีเมล์: sangvien33@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]