• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาให้ได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

  2. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

  3.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีการพัฒนาตนเอง

  4.  ส่งเสริมความสามารถเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  5. ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานและบุคคลในการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

  6. นำวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:11:31 น.

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0914245353 อีเมล์: banwangpong158@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สังเวียน รักษาดี โทรศัพท์: 080-6695981 อีเมล์: sangvien33@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]