โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 08:08:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032-651418 อีเมล์: YingmeeSchool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริพัชร ภู่ทวี โทรศัพท์: 0901385755 อีเมล์: wandee505@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]