โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2501   ในพื้นที่  27  ไร่  3 งาน 77.60  ตารางวา  ผู้ที่ริเริ่มในการสร้างโรงเรียน คือ นางวิง  สายน้ำเขียว  กำนันตำบลเขาน้อย กับนายแม้น ขวัญอ่อน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  และร้อยตำรวจเอกขุนชิด   จบด้าว  กรรมการสภาตำบลเขาน้อย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่2  มีนักเรียน  44  คน  มีนายเพชร   ช่วยพัฒน์  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และเป็นครูผู้สอนเพียงคนเดียว เปิดทำการสอนในวันที่  26   สิงหาคม  2501

              ที่ตั้งสถานศึกษา  อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แบ่งใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มใช้เป็นร้านค้าชุมชน  อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองตาแต้ม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 12:13:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3290-0121 อีเมล์: nongtayen@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลดา ช่วยศรีนวล โทรศัพท์: 032900121 อีเมล์: nty.school@nty.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]