โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน                 

  1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมีศรี            ประธานกรรมการ

  2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ            รองประธานกรรมการ

  3. เด็กชายธีรภัทร  สืบสมบัติ          รองประธานกรรมการ

  4. เด็กหญิงอลิสา  สังข์ทอง             กรรมการ

  5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิทอง      กรรมการ   

  6.  เด็กชายณัฏฐกรณ์  พระวิสัย       กรรมการ   

  7.  เด็กชายจิณพัต  รักยิ่ง               กรรมการ

  8.  เด็กหญิงสขิลา  สุทธิมาลย์          กรรมการ

  9.  เด็กชายบัญญวัต  โพธิทอง        กรรมการ

  10. เด็กหญิงวิมลรัตน์  คุ้มครอง       กรรมการและเลขานุการ

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-30 12:13:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3290-0121 อีเมล์: nongtayen@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลดา ช่วยศรีนวล โทรศัพท์: 032900121 อีเมล์: nty.school@nty.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]