โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.      นายสุรพันธ์         มั่นศรแผลง              ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.      นายเสทื้อน          กระทุ่มแก้ว              กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.      นายทองดี           ศรีมาตร                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.      นายวิเชียร          ศรีจันทร์                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.      นายธนพงศ์         นาคเงิน                   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.      นางเกษม            คุ้มเมือง                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  7.      นางลำไย            กรุดมินบุรี                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.      นางเพ็ญผกา       ชัยนา                     กรรมการผู้แทนครู

  9.      นายอำนาจ          ไตรธรรม                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640052 อีเมล์: nipaporn241@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร หน่วงเหนี่ยว โทรศัพท์: 0899286959 อีเมล์: nipaporn241@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]