โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.      จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนวัยเรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

    2.      พัฒนาการศึกษา สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ

    3.      พัฒนาความสามารถผู้เรียนเต็มตามศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

    4.      พัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640052 อีเมล์: nipaporn241@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร หน่วงเหนี่ยว โทรศัพท์: 0899286959 อีเมล์: nipaporn241@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]