โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

  1. 1) นายประยงค์  มนชู ปรธะานกรรมการสถานศึกษา
   2) นายทรงพล  เอี่ยมสำอางค์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
   3) นางสมจิต  ศรประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนครู
   4) นายธเดช  สุขศรี กรรมการผู้แทนศิษย์เกา
   5) นายสนั่น  เกิดทอง กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
   6) นายสมัย  เฟื่องฟู กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
   7) นายอนันต์  เชื้อนิล กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
   8) นายสมศักดิ์  สงสัย กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   9) นายประทีป  โพธิ์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   10) นายอาชว์  ฉิมโหมด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   11) นายเกษม  อินมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   12) นายทเนตร  สุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   13) นายเอกภัค์  เนื้อนิล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   14) นางสาวศศิธร  ผสมทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   15) นางสุภรดา  ผ่องฉวี กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:31:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3257-5168 อีเมล์: Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บมาสเตอร์:: วรุฒน์ ม่วงนาค โทรศัพท์: 0907856574 อีเมล์: warut.npru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]