โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  2560    โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

  1 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วเขียว ประธานสภานักเรียน
  2 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีชัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  3 เด็กหญิงบุญธริกา  พูลพิพัฒน์ รองประธานฝ่ายระเบียบวินัย
  4 เด็กหญิงจินดาหรา  แก้วเขียว รองประธานฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด
  5 เด็กหญิงอัญธริกา  วงษ์อินทร์ รองประธานฝ่ายโภชนาการ
  6 เด็กหญิงวรรณวิษา  โชติบุตร รองประธานฝ่ายอนามัย
  7 เด็กหญิง  สัณห์สิรี  เนียมใหม่ เหรัญญิก
  8 เด็กหญิงณัฐกมล  โตทองสุข เลขานุการ
      (กรรมการ)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:31:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3257-5168 อีเมล์: Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บมาสเตอร์:: วรุฒน์ ม่วงนาค โทรศัพท์: 0907856574 อีเมล์: warut.npru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]