• ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านทับใต้  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2478    โดยมีนายไล้  น้อยประเสริฐ  ธรรมการกิ่งอำเภอหัวหิน  เป็นผู้ทำการเปิดโรงเรียนให้ขนานนามโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนประชาบาล ”  ตำบลหนองแก  2  ( บ้านทับใต้ )  โดยใช้ศาลากลางหมู่บ้านใช้ เป็นที่เรียน

  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2482 หลวงพ่อแก้ว เจ้าอาวาสวัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างศาลาขึ้นให้ใหม่สำหรับใช้เป็นที่เรียนแทนศาลาหลังเก่าที่ทรุดโทรม

  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2509  ทางจังหวัดได้ให้งบประมาณซ่อมแซมศาลาอาคารเรียนหลังที่  1  เป็นเงิน    5,000   บาท  แต่ไม่เพียงพอจึงหาเงินมาสมทบอีก  5,000   บาท

  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2510    ได้งบประมาณ  สร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่แบบ  022  ด้วยเงินอุดหนุนทั้งสิ้น  8,500  บาท  และสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ก  อีกหนึ่งหลัง เป็นเงิน  165,000  บาท  จำนวน  4  ห้องเรียน

  ต่อมาในปีพ.ศ.  2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017   เป็นเงิน 266,500 บาท

  ต่อมาในปีพ.ศ.  2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  105   และได้ทำการต่อเติมเต็มรูปแบบ 8 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านทับใต้ได้ทำการสอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อสภาพของท้องถิ่นตลอดเรื่อยมา และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:29 น.

โรงเรียนบ้านทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032828089 อีเมล์: bantubtai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทพรักษ์ ถาวรนันท์ โทรศัพท์: 0632412141 อีเมล์: kigz_thaworanan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]