• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายภคพล  ศรีวัฒนา                          ประธานนักเรียบน

  2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยทอง                    รองประธาน

  3. เด็กหญิงวนัชพร  พราหมณ์วงค์               เลขานุการสภา

  4. เด้กหญิงชลธิชา  โพธิปฐม                      เหรัญญิก

  5. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัดทอง                         ปฏิคม

  6. เด็กหญิงพิยดา  บ่อทอง                          ประชาสัมพันธ์

  7. เด็กหญิงพัชร์พิชา  เกิดทอง                    หัวหน้าฝ่าย

      7.1  เด็กชายอนุชา  มาตรมงคล              ฝ่ายพัฒนาโรงเรียน

      7.2 เด็กชายดนุพล  บุปผา                      ฝ่ายบริการ

      7.3 เด้กชายชัยชนะ  เครืเหลา                ฝ่ายตุลาการ

      7.4 เด็กหญิงพิยดา  บ่อน้อย                 ฝ่ายนันทนาการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:40:29 น.

โรงเรียนบ้านทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032828089 อีเมล์: bantubtai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทพรักษ์ ถาวรนันท์ โทรศัพท์: 0632412141 อีเมล์: kigz_thaworanan@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]