โรงเรียนบ้านวังข่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายบรรจง     รอดไป

  2.นายสุวัฒน์    บัวจันทร์

  3.นายประสาท  พันธุฟัก

  4.นายเย็น         นิลสวัสดิ์

  5. นายอัฑฒ์    หมื่นหลำ

  6.นายประกอบ   มาตโห้

  7.นายก้องเกียรติ   เกตแก้ว

  8.พระครูปภัสสรวรพินิจ

  9.นายนนทศักดิ์   ยุวดีรักษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านวังข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640076 อีเมล์: banwangkhoil@banwangkhoi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณี เสือเหลือง โทรศัพท์: 0819814027 อีเมล์: ratchanee16@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]