โรงเรียนบ้านวังข่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ........................................................

  "พันธกิจ"

  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัมนาเพิ่มเติมตามศักยภาพ 
  2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย 
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

  "เป้าหมาย" 

  1. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 90  มีการออมทรัพย์
  3. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 90  มีนิสัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  5. นักเรียนร้อยละ 90  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านวังข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640076 อีเมล์: banwangkhoil@banwangkhoi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณี เสือเหลือง โทรศัพท์: 0819814027 อีเมล์: ratchanee16@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]