• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1.จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

                  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้

                  3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                  4. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักความเป็นไทย

                  5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                 6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

                  1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

                  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้

                  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีตามคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    และรักความเป็นไทย

                  5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววันวิสาข์ พรพนม

 • นางอัจฉรา ชูแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0074 อีเมล์: bannurnpayom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉญาภรณ์ ชูราศรี โทรศัพท์: 0628460303 อีเมล์: joylucky025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]