• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •             รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางฉลวย  ศรีสุวรรณ                      ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

   2. นายบุญมา  อินทร์ดิษฐ์                 กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางอุไร  บุญทรัพย์                         กรรมการผู้แทนครู

  4. นายทัน  อุ่นเรือน                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายอำนวย  มลคล้ำ                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นางสาวรจนา  ทศพลญาณ            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระครูสิริศุภกิจ                               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายวีระ  รัศมีเพ็ญ                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นางนิตยา  ฤทธิ์อินทร์                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:05:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]