โรงเรียนอานันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอานันท์ ตั้งอยู่ในโครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                  หลังจากค่ายนเรศวรหัวหินได้จัดตั้งศูนย์ฝึกการรบในป่าที่หมู่บ้านห้วยสัตว์ใหญ่  พันตำรวจเอกประเนตร   ฤทธิ์ฤาชัย ( ยศในสมัยนั้น ) พร้อมด้วยคณะนายตำรวจ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าควรส่งทีมตำรวจพลร่ม 1 ทีม ไปลาดตระเวนพื้นที่ป่าละอู  เพื่อช่วยเหลือชาวเขา ( กระเหรี่ยงที่อยู่ห่างไกลการคมนาคม ) และเพื่อป้องกันการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตามชายแดนไทย-พม่า

                  เมื่อทีมตำรวจพลร่มได้ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ได้พิจารณาความจำเป็นและความสำคัญเข้าหลักภารกิจของหน่วย จึงได้ขออนุมัติท่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงพลตำรวจตรีกระจ่าง  ผลเพิ่ม รอง ผบช.ด. (ชด)  จัดตั้งศูนย์รวมข่าวชายแดนที่บ้านป่าละอู  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2507  และในปีเดียวกันตำรวจพลร่มได้สำรวจยอดชาวกระเหรี่ยงทั้งชาย – หญิง จนได้ยอดที่แน่นอน  เป็นชาย  20  คน  หญิง  15  คน  เด็กชาย  10  คน  เด็กหญิง  8  คน 

                  ปี   พ.ศ.2508  มีชาย  25  คน  หญิง  20  คน  เด็กชาย  15  คน  เด็กหญิง  12  คน         

  ปี  พ.ศ.2509 จำนวนชาวกระเหรี่ยงทั้งชาย – หญิง  และเด็กรวมทั้งสิ้น 122  คน  จึงได้พิจารณาเห็นควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  และได้มอบหมายให้นายคะ  ผู้ใหญ่บ้านป่าละอู ประชุมลูกบ้านเพื่อฟังข้อคิดเห็นและความต้องการในเรื่องจัดตั้งโรงเรียนขึ้นสอนบุตร – ธิดา ของพวกเขา บรรดาชาวกะเหรี่ยงต่างดีใจและต้องการให้สร้างโรงเรียนขึ้น ส่วนกำลังแรงงานต่างๆ พวกเขาจะช่วยกันทำเองด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงได้ให้ชาวกะเหรี่ยงปรับพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรียน เมื่อปรับพื้นที่เสร็จแล้วจึงเสนอของบประมาณต่อท่านรอง ผบช.ด.(ชด) สมเด็จพระราชชนนีได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท   และพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า  “อานันท์”

  การก่อสร้างได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2509 โดยใช้กำลังตำรวจพลร่มที่อยู่ประจำจุดพัฒนาบ้านป่าละอู  จำนวน 5 นาย  ร่วมกับนายสุดใจ  ศรีสุวรรณ   ผู้ใหญ่คะ  ชาวกระเหรี่ยงและคนไทยบางส่วน

                  แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้าง ใช้ตามแบบก่อสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกแบบนี้ว่า แบบ  003 แต่ทางค่ายนเรศวรหัวหินได้ดัดแปลงขยายแบบแปลนให้ใหญ่กว่าเดิมเพิ่มจำนวนห้องเรียนให้มากกว่าเดิมเป็นโครงการสำรองเพื่อรับจำนวนเด็กที่จะเพิ่มขึ้นจะไม่แออัดยัดเยียดกันสามารถที่จะบรรจุได้ 200  คน

                  ตัวอาคารเรียนสร้างเป็นตัวเรือนไม้ชั้นเดียวทันสมัยมี 4 ห้องเรียน และมีห้องโถงเป็นห้องประชุมอีก 1 ห้อง หลังคามุงด้วยสังกะสี การก่อสร้างได้ดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางพระราชประสงค์ของสมเด็จพระราชชนนีทุกประการ

                  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม 2509  สมเด็จพระราชชนนีได้ทรงเสด็จประกอบพิธีเปิดโรงเรียนด้วยพระองค์เอง

                  ในปีแรกเปิดทำการสอนชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้นมีนักเรียนชาย – หญิง  ทั้งหมด  16  คน  เปิดทำการสอนอยู่ได้เพียง 6  ปี  จำเป็นต้องย้ายไปก่อสร้างใหม่ที่   ชพก  712  พิกัด  เอ็นพี  601846  ระยะทางห่างจากที่เดิม  2  กิโลเมตร  ไปทางทิศเหนือ  รื้อถอนเมื่อวันที่  25   มกราคม   2515   ขนย้ายได้วันที่  1  กุมภาพันธ์  2515  โดยใช้กำลังตำรวจพลร่ม  ศช. ป่าละอู  ราษฎรกะเหรี่ยง  และนักเรียนตำรวจพลร่มรุ่น 119   (ซึ่งอยู่ในระหว่างฝึกภาคสนาม ) ร่วมกันแบกหามขนย้าย การขนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก  เพราะใช้ได้เพียงแต่แรงงานคนเท่านั้น

                  การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515  โดยใช้ครูตำรวจพลร่ม  3  นาย  เปิดทำการสอน  4  ชั้นเรียนมีนักเรียนชาย – หญิง  168  คน  และมีครูตำรวจพลร่มทั้งหมด      6  นาย

                  ปี 2522  ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                  ปัจจุบันโรงเรียนอานันท์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่

  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  549  คน  ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู  26  คน

    ครูอัตราจ้าง 3  คน ธุรการ  1  คน และ พนักงานบริการ 1 คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:49:44 น.

โรงเรียนอานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0083 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ โทรศัพท์: 032826784 อีเมล์: ananschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]