โรงเรียนอานันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายมนูญ   ทองแย้ม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  นายประเทือง   เชยสวัสดิ์

  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

  รองประธานคณะกรรมการ

  นายประจักษ์   มิลิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานคณะกรรมการ

  พระสมชาย   ธานกโร      

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  พระแทน   จนทธมโน

  ผู้แทนองค์กรศาสนา          

  กรรมการ

  ด.ต.จำนงค์   ศรีทองแสง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายสุชิน   หอมภู่              

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายวัชระ   กำพร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายประมาณ   เกตุสิงห์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายสำราญ   แปรพิมพา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นางอารี   จิตรดำรงค์

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  นางวันเพ็ญ   โพธิ์สูง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นายสมพร   เนตรกาศักดิ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นายเฉลิม   พวงหอม

  ผู้ทรงองค์กรชุมชน            

  กรรมการ

  นายประสิทธิ์   จันทร์ดี

  ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:49:44 น.

โรงเรียนอานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0083 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ โทรศัพท์: 032826784 อีเมล์: ananschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]