โรงเรียนอานันท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

   

  1. เด็กหญิงเพ็ญกวี    มะริด

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงพอแอะป้า   จันทร์อุปถัมภ์

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  รองประธานฝ่ายกิจกรรม

  3. เด็กชายรณชิต   ปัญญาหาญ

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  รองประธานฝ่ายวิชาการ

  4. นายเล่บัตร   จันทร์อุปถัมภ์

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่

  5. เด็กหญิงอาทิตยา   ใจกล้า

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  รองประธานฝ่ายปกครอง

  6. เด็กหญิงอรอุมา   กล่ำชื่น

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

  กรรมการ

  7. เด็กหญิงอรทิพา   ศรีทอง               

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการ

  8. เด็กหญิงมรกต  รัตนอาษา

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการ

  9. เด็กหญิงศิวาพร   กลมเกลี้ยง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการ

  10. นายอิของ   จงเจริญ       

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการ

  11. เด็กหญิงกาญจนา   พันธ์สวัสดิ์    

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการ

  12. เด็กหญิงดีเสมอ   แก้วถาวร

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:49:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉรา ทองด้วง

 • นางสาวสิรินันท์ เลี้ยจี่สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,531
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอานันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0083 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ โทรศัพท์: 032826784 อีเมล์: ananschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]