โรงเรียนละเมาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนละเมาะ ได้ก่อตั้งขึ้น  เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยชาวบ้านละเมาะร่วมกับกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรหัวหิน  โดยใช้งบประมาณทางราชการสร้างเสร็จเป็นอาคารชั่วคราวในเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  ชื่อว่า  โรงเรียน ตชด.บ้านละเมาะ  เป็นสาขาโรงเรียน ตชด.วไลย  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๕

                       วันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๒๔ ได้รับโอนจากหน่วยงานราชการเดิมเข้ามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                       วันที่  ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๒๖ ทางราชการได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศตามคำประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงวันที่  ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  ชื่อโรงเรียนละเมาะ  แต่งตั้งให้นายสนิท  วะชังเงิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนละเมาะเป็นคนแรก  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖     โดยที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๑๕  ไร่ จาก นายทองสาย  ฤทธิ์เทพ

                       ปัจจุบันโรงเรียนละเมาะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  ๘ คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนจำนวน  ๘๖ คน  มีอาคารเรียน  ๓  หลัง  โรงอาหาร ๑ หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  อาคารประกอบการ  ๒  หลัง  ห้องสมุด  ๑ หลัง ห้องส้วมจำนวน  ๒ หลัง  จำนวน  ๙ ห้อง  โยคา  เวชายเต  ภูริ  (ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน)


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:16:44 น.

โรงเรียนละเมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0959607545 อีเมล์: lamoaschool.huahin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาณิสรา มิชสิน โทรศัพท์: 0899104139 อีเมล์: lamoaschool.huahin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]