โรงเรียนละเมาะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๒.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้

  ๓.      สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและชุมชน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  ๔.      นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:16:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชลณิภา กลิ่นนิรัญ

 • นางสาวทิพย์วรรณ ทองสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,811
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละเมาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0959607545 อีเมล์: lamoaschool.huahin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาณิสรา มิชสิน โทรศัพท์: 0899104139 อีเมล์: lamoaschool.huahin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]