• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด

  1. นายพีระ                    สุกิจปาณีนิจ                    ประธาน

  2. นางอิม                       สุกิจปาณีนิจ                  กรรมการ

  3. นายสมศักดิ์               สมสุขเจริญ                    กรรมการ

  4. นายณัฐพงษ์              เทพศิริ                           กรรมการ

  5. นายขวัญชัย               วัฒนากร                       กรรมการ

  6. นายประเสริฐ            เอี่ยมยุทธชัย                  กรรมการ

  7. นายสุชาติ                  สุกิจปาณีนิจ                 กรรมการ

  8. นายบุญตรง               ลีธีระ                             กรรมการ

  9. นายจีรวัฒน์            พราหมณี                       กรรมการ

  10. นายวิชิต                  ลีธีระ                             กรรมการ

  11. พระอธิการเทียน    ฐิติสีโต                           กรรมการ

  12. นายสมศักดิ์            เทียมพันธ์                     กรรมการ

  13. นางสดสี                 แช่มเล็ก                        กรรมการ

  14 นายณัฎฐ์ปพล         ชวนวัน                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-6593 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณัชพร ช่วยรอด โทรศัพท์: 081-0945794 อีเมล์: js_jutalak@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]