• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านหนองขามได้ทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2503 โดยติดต่อขอที่ดินจากโรงงานน้ำตาลของนายบุญทอง  สันติกาญจน์

  ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไทยประสิทธิ์ จำกัด ในจำนวน 5 ไร่มาดัดแปลงเป็นอาคาร       แบบ 002  ขนาด  4  ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ (ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) 

  เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2502  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยมีนายเฉลียว  วีระโชติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ในปี พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้ติดต่อขอซื้อที่ดินเพิ่ม 5 ไร่ โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต

  ให้เพิ่มเติมชื่อเป็น “สันติกาญจน์-ราษฎร์บำรุง”  เป็นการต่อท้ายเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาคที่ดินและผู้อุปการะจึงได้ชื่อว่า

    “โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)” ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7                ในปีต่อมา

  ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 23 คน

  ต่อมาได้มีการขอซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกจำนวน 3 ไร่ สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6 ตำบล ศาลาลัย  อำเภอ สามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์  77180 โทรศัพท์ 0-3251-0515 โทรสาร               0-3251-0515  ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32510515 อีเมล์: ืnkschool7180@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาวดี เอียดสี โทรศัพท์: 0836912163 อีเมล์: supawadeeeadsee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]